Welkom bij Bowling Vereniging Venray 2021

Bijgewerkt op dinsdag 21 december.

Jan Giesen op 86 jarige leeftijd overleden. Jan rust in vrede.
Jan Giesen op 86 jarige leeftijd overleden. Jan rust in vrede.

 

Zoals jullie ook wel vernomen zullen hebben gaat de Horeca en dus ook de Bowling dicht, wat dus inhoudt dat wij voorlopig al onze huisleagues uit moeten stellenDus ook voor de jeugd GEEN bowlen.

De “Lockdown” is vast gesteld t/m 14 januari 2022.

Mede namens het bestuur wensen wij jullie met alle beperkingen, fijne feestdagen en tot volgend jaar?

Wij houden jullie op de hoogte.

 

Bericht van Jo Magermans. 

Tot nader order is het bedrijfs bowlen even stil gelegd i.v.m. de perikelen omtrant het Corona virus en de te nemen besluiten door de overheid, met name het probleem van de sluitingstijden en toegang restaurant en om verder verspreiding van het virus in te dammen zo is ons medegedeeld. Hoe vervelend ook, wij zullen er mee moeten dealen helaas. Er komt een nieuw speelschema voor de verdere maanden. Wij hopen op uw begrip, sorry voor de overlast. Met vr.gr Jo. 

 

Ook dit jaar hebben jullie ons weer enorm ondersteund bij de Rabo-clubactie en de Grote Clubactie. Dit heeft dit jaar weer tot een zeer positieve bijdrage geleid in de kas van onze vereniging.Daarnaast hebben we in Venray mee kunnen doen aan de Actie van de Plus. Ook dit heeft gezorgd voor een mooi geldbedrag voor onze clubkas.We zijn als bestuur jullie hiervoor zeer erkentelijk, want dit geeft ons als vereniging de kans gewoon door te gaan met onze activiteiten als Corona dit toelaat. Denk even aan ons als je online-aankopen doet voor Sinterklaas en Kerst door gebruik te maken van Sponsorkliks. Namens het Bestuur, Peter Roijakkers, Penningmeester.

 

Uitslagen van de huisleague week 47 zijn nu te lezen.